måndag 20 juli 2009

Slåttergille mejar ner blomsteräng


Det blir ett mellanår för grönsaker i år. Under tiden lägger vi våra krafter på blomsterängen. Den ska skötas enligt konstens alla regler, för att uppnå max blomprakt.


I helgen höll vi ett slåttergille.


Ett slåttergille är alltså en festlighet kombinerad med arbetsläger. Några inbjudna får jobba hårt med liarna, och i gengäld får de mat och alkoholhaltiga drycker.


Vår ambition var att de gästerna dessutom skulle ha trevligt, samt att vi själva och några av gästerna skulle lära sig så mycket som möjligt om ängsslåtter och botanik.


Därför hade vi även bjudit in några avancerade botanister och slåtterexperter, däribland Ebbe som är född på tjugotalet och en stor auktoritet på både blommor och gammeldags jordbruk. Dessutom är han väldigt skicklig på att slå med lie.


K kom, med nyinköpt design-lie. Vi hade gärna velat pika honom för denna extravagans. Men det var bara att böja huvudet i respekt. Hans lie var den bästa av alla, och dessutom hade han på bara tre dagar tillägnat sig en teknik som till och med Ebbe var imponerad av. Lugnt, pendlande och harmoniskt svängde han lien gram och tillbaks. En sann naturbegåvning! Gräs och örter föll som käglor.


Vi andra kämpade på med mindre harmoniska rörelser. Lite för mycket hugg, lite för lite slag. Våra rumänienliar var väl så vackra som K:s designade. Orven (skaften) av ask kändes ergonomiskt helt korrekta. Men bladen fungerade inte särskilt bra. De är gjorda för att hamras enligt kontinentalt maner, inte för att slipas. De blev helt enkelt inte tillräckligt vassa.


Lärdomen är att vi antingen måste lära oss hamra fram en egg på bladet, vilket verkar väldigt svårt om man ska göra det rätt. Eller så måste vi köpa nya blad av en ståltyp som tål att slipas.

Tre fjärdedelar av ängen blev i alla fall slagen. Nu återstår att slå sista fjärdedelen, och att räfsa upp allt gräset. Det är viktigt, bara då blir marken utarmad på näring så att de skiraste blomstren trivs.


Ebbe tror att vi skulle kunna söka EU-bidrag för vår äng. Det skulle ge omkring tio tusen kronor om året. En bra slåtterbalk kostar ungefär så mycket, men det vore ju att ge upp lie-ambitionerna.